JUNG’s ‘Åpen dansesession’ samler byens unge dansere og tillater dem å utforske seg selv og nye dansestiler. Her er det ingen påmelding og ingen krav om danseerfaring. JUNG ønsker å bryte opp ‘regler’ og ‘klikker’ i de forskjellige danse-miljøene gjennom å uformelt samle alle på ett og samme sted. På ‘Åpen session’ møtes både nykommere og veteraner og skaper grobunn for et inkluderende dansemiljø. Danserne bestemmer selv hvilken musikk de vil danse til, og legger ukentlig til sanger i JUNG-spillelisten.

Arrangementet holdes fast annenhver søndag. Datoer legges til kontinuerlig.BERGEN:

JULI

︎ ︎ ︎ SOMMERFERIE!

JUNG-spilleliste: